از یاران على (ع) بودو در بعضى از جنگها در ركاب آن حضرت جنگیدند.
عمار از اصحاب رسول خدا (ص) است و نعیم از شجاعان و شعراى عرب به شمار مى رود.
آن دو كه از حركت امام حسین (ع) به عراق با خبر شدند، به آن حضرت پیوستند و در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسیدند.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,