از شجاعان و شیعیان كوفه هست.
هردو جزو بیعت كنندگان با مسلم بن عقیل بودند. پس از شهادت مسلم آنها از كوفه بیرون آمده و به سپاه حسین (ع) پیوستند.
جبله و حباب در روز عاشورا مردانه جنگیدند تا به فیض شهادت رسیدند.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,