از قبیله بنى تیم هست.
عمر بن ضبیعه مردى شجاع بود. او افتخار درك رسول خدا (ص ) را داشته است .
آنها به همراه سپاه عمر بن سعد از كوفه خارج شدند و در موقعیت مناسب به یاران حسین (ع ) پیوستند.
عمرو و بكر در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسیدند.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,