آن دو از قبیله بنى تغلب و از شیعیان كوفه بودند.
ضرغامه با مسلم بن عقیل بیعت كرد. او پس از شهادت مسلم ، با سپاه عمر بن سعد از شهر خارج شده و در فرصت مناسب خود را به یاران حسین (ع ) رسانید. وى پس از نماز ظهر روز عاشورا در جنگ تن به تن به شهادت رسید.
كنانه از اصحاب رسول خدا (ص ) و از زاهدان و قاریان قرآن بود.
او در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسید.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,