تبلیغات
مجنون الحسین - نامه ی کربلا Y8BikEiB3Ny4iBXE1WQdhJLnEtE Y8BikEiB3Ny4iBXE1WQdhJLnEtE Y8BikEiB3Ny4iBXE1WQdhJLnEtE
مجنون الحسین
اگردین جدم زنده نمی ماندمگرباکشته شدن من پس ای شمشیرهامرافرابگیرید
امام حسین(ع)چون درکربلا متوقف شدنامه ای به اهل کوفه نوشت ودرآن نامه چنین نوشت:.... امام حسین(ع)چون درکربلا متوقف شدنامه ای به اهل کوفه نوشت ودرآن نامه چنین نوشت:....
شمامی دانیدکه پیامبرخدافرموده است:هرکس مشاهده کندکه حاکمی حرام خداراحلال نماید،عهدخدابشکندسنت پیامبررانقض کنددرمیان مردم بی عدالتی رارواج دهد،واوبی تفاوت باشدگرفتارعذاب دوزخ خواهدبودشماای کوفی هاملاحظه کنیدکه بنی امیه ازخدادوری جسته وبه کارهای شیطان روآورده اندشمامرادعوت کردیدوتعهدنمودید که یاری کنیداینک من اهل وعیالم آمده ام اگرآماده یاری هستیدبشتابیدوچناچه برعهدتان وفادارنیستیدباپدرومادرام نیزچنین کردیدواین برضررشماتمام خواهدشد.آنگاه نامه رامهرنمووبه قیس بن مسهرصیداوی دادکه نگهبانان عبیدالله اورادرکنارکوفه دستگیرنموده وبه امراوبه شهادت رساندند........نوشته شده در تاریخ جمعه 30 دی 1390 توسط وحید اکبری
کلیه مطالب درج شده در سایت و وبلاگ ازروی اسنادوکتاب های معتبرتاریخی می باشدوطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه کپی برداری یاانتشار مطالب محفوظ میباشد واستقاده ازمطالب تنها با ذکر نام و لینک مجنون الحسین مجاز است
3