سلام به تمام دوستان. حتما" شنیدید که بعد از کشتن امام سوم، اجساد مطهر  امام حسین(ع) و یارانشو روی خاک رها کردند و جنازه های کشتگان خود را به خاک سپردند و حتی وقتی اجساد دفن شدند هم به دستور خلفای جور قبرهای آن امام و یارانش را شخم زدند و بر آنها آب جاری کردند. چه گریه ها که شیعیان بر سر این مسئله نمیکنند.

اما خبر ندارید که امروز نیز انسانهای رذل دیگری هستند که هر دم با تهمتی و اهانتی بر ضد مکتب حسین، تبلیغات میکنند و عملا" همان شخم زدن را بار دیگر از سر گرفته اند اما این بار نه بر سر قبر امام حسین(ع) بلکه در ذهن جوانان. این اراذل گاهی میگویند (خدایا من ببخش این حرف میگم استغفرالله....)امام حسین(ع) بخاطر جاه طلبی کشته شد و گاهی میگویند بخاطرعشق بازی کشته شده....باور کنید چند روز پیش یکی از این اراذل و اوباش به وبلاگم وسایتم آمد و کامنتی گذاشت که براتون ذکرکردم.

درادامه میخوام شدت علاقه امام حسین (ع) را به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان رادر  داستان ارینب و همسرش عبد الله بن سلام رابراتون بگم وجواب این اراذل را بدم .

مقدمه:

یزید به زمان ولایت عهدی، با اینکه همه نوع وسائل شهوترانی و کام جوئی و کامروایی از قبیل پول، مقام، کنیزان رقاصه و...در اختیار داشت چشم ناپاک و هرزه اش را به بانوی شوهردار عفیفی دوخته بود.

پدرش معاویه به جای اینکه در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل کوبنده ای نشان دهد، با حیله گری و دروغ پردازی و فریبکاری، مقدماتی فراهم ساخت تا زن پاکدامن مسلمان را از خانه ی شوهر جدا ساخته به بستر گناه آلوده ی پسرش یزید بکشاند.امام حسین (ع) از قضیه با خبر شد در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه ی شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده از یکی از قوانین اسلام، زن را به شوهرش عبد الله بن سلام باز گرداند و دست تعدی و تجاوز یزید را از خانواده ی مسلمان و پاکیزه یی قطع نمود و با این کار همت و غیرت الهی اش را نمایان و علاقمندی خود را به حفظ نوامیس جامعه ی مسلمان ابراز داشت و این رفتار داستانی شد که در مفاخر آل علی (ع) و ستمگری بنی امیه، برای همیشه در تاریخ به یادگار ماند.

داستان ارینب

 ارینب دختر اسحاق از زنان مشهور در زیبایی و ادب بود.

وی با« عبدالله بن سلام » پسرعموی خود ازدواج كرد و در عراق ساكن شد.

اما پیش از ازدواج این دو، یزید قول مساعد پدرش، معاویه را برای ازدواج با ارینب كسب كرده بود.

عبدا لله بن سلام، نماینده معاویه در عراق بود.

پس معاویه وی را به شام احضار كرد و او را شایسته دامادی خود معرفی كرد [در كتاب آ مده که این

مطلب راازطریق « ابودرداء » و « ابو هریره » به عبدالله  بن سلام ابلاغ كرد].

معاویه به دخترش گفته بود كه با این ازدواج به شرطی موافقت كند كه ابتد ا عبدا لله ارینب را طلاق

دهد .عبدالله بن سلام این چنین كرد اما دختر معاویه از ازدواج با وی سر باز زد.

پس از پایان ارینب، عبدالله بن سلام باز از او خواستگاری كرد اما دختر معاویه نپذیرفت.

این ماجرا میان مردم دهان به دهان چرخید و آن ها معاویه را به نیرنگ متهم كردند!

اینجا بود كه معاویه « ابودرداء » را به خواستگاری از ارنیب برای یزید فرستاد.

آن گاه كه او وارد عراق[شهر كوفه ] شد،دریافت كه امام حسین(ع) نیز در كوفه است.

پش از انجام ماموریت به نزد امام حسین(ع) رفت. امام حسین (ع)از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ابودرداء داستان را باز گفت.

بنابراین امام حسین (ع)ازنقشه شوم معاویه  آگاه شد وبرای جلوگیری ازاین کاربدون اینکه به ابودرداء چیزی بگوید،گفت ارینب رابرای من خواستگاری کن.ابودرداء پذیرفت وبه نزد ارینب رفت واورابرای امام حسین(ع)ویزدید خواستگاری نمود.

 ارینب از ابودرداء مشورت خواست وابودرداء امام حسین (ع)راتوصیه نمود.

امام حسین، ارینب را با مهری كه موردنظر یزید بود، به عقد خویش درآوردند.

عبدالله بن سلام[همسر سابق ارینب] مورد خشم معاویه قرارگرفت وحقوقش قطع شد.

وی نیز جهت دریافت مقداری از اموالش كه نزد زن سابقش باقی مانده بود، رهسپاركوفه شد. عبدالله بن سلام موضوع را با امام در میان گذاشت و برای دریافت امانت به نزد ارینب رفتند .

ارینب و عبدالله چون یكدیگر رادیدند به یاد گذشته گریستند.

امام حسین (ع)بادیدن این صحنه گفتند :او را سه طلاقه كردم. خداوندا! تو آگاهی كه من او را به سبب اموال یا زیبایی به عقدخویش درنیاوردم بلکه برای اینکه اورابرای شوهرش حفظ کنم،بااوازدواج کردم!

سپس تمام مهریه ارینب را پرداخت کرد.آن دوخواستنداموالی رابه امام دهند اماامام حسین (ع)نپذیرفتندوفرمودند:آن پاداش که من امید دارم دریافت کنم ،بهترازاموال است.
مطالب مرتبط :
پایگاه حوزه
منبع


موضوع :
متنوع ,